Synundersökning

Det finns olika anledningar till att du behöver glasögon eller linser för att öka din synskärpa. Här nedan kan du läsa om de vanligaste anledningarna. Tror du att du kanske har ett synfel? Kom in till oss eller ring och boka en tid för synundersökning!

Hyperopi (översynthet)

Ett öga som är översynt har för lite brytkraft i förhållande till ögats längd och skärpan hamnar bakom näthinnan när man tittar på långt håll. Yngre personer upplever oftast sin syn som felfri eftersom man ständigt omedvetet spänner ögats lins (ackommoderar) för att få en så bra bild som möjligt. Dock kan detta innebära att man blir trött och grusig i ögonen eller får huvudvärk. När man känner av detta bör man göra en synundersökning. Glasögon eller linser avhjälper detta.

Små barn som är kraftigt översynta riskerar att börja skela inåt. De bör använda glasögon ständigt. Översynta behöver glas eller linser som bryter ihop ljuset (pluslinser).

Myopi (närsynthet)

När det gäller närsynthet är ögats brytningskraft för stor i förhållande till ögats längd och skärpan hamnar framför näthinnan. Detta är det vanligaste synfelet. Vanligast debuterar närsyntheten under skolåldern för att sedan stabiliseras vid 20-25 års ålder. Glasögon eller linser används då för att se skarpt på långt håll. En närsynt person ser bra på nära håll men hur nära beror på närsynthetens storlek. Närsynta behöver glas eller linser som bryter isär ljuset (minuslinser).

Astigmatism (brytningsfel)

När ögats brytningskraft inte är lika stor runt om kallas det astigmatism. Med andra ord är man olika mycket översynt och närsynt i olika riktningar. Ögat kan t ex vara normalsynt för vertikala linjer men närsynt för horisontella linjer. Anledningen är oftast att hornhinnans krökning är för skev. Vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt , men kan även uppstå efter skador eller operationer.
Astigmatism kan, om det inte är alltför omfattande, korrigeras med glasögon och linser. Glasen kallas cylinderglas och när det gäller linser är det vanligtvis fråga om toriska linser.

Presbyopi (ålderssynthet)

Ögats lins blir stelare med åldern och därmed minskar ögats ackommodation. Den som tidigare klarat sig utan glasögon börjar nu få problem att läsa tidningen på morgonen. Det hjälper att flytta tidningen längre bak, men till slut räcker inta armarna till. Det är dags att skaffa läsglasögon, bifokala eller progressiva glas. Detta är även något som inträffar även för de som är översynta eller närsynta. Den som är måttligt närsynt har dock en fördel då han/hon kan ta av glasögonen och se bra på nära håll. Detta brukar dock bli opraktiskt med tiden och man väljer att använda sig av progressiva glas/linser.

Öppettider

Tisdag-torsdag
9-18

Lunchstängt
13-14

Fredag-måndag stängt

 

 

Boka tid

Behöver du tid för synundersökning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Namn *

Epost *

Telefon *

Meddelande / Önskad tid